IN trên vải ruban: Nhãn in Size, Sườn, Cổ: satin, cotton, giấy