IN offset, các ấn phẩm từ giấy: Tem nhãn, hangtag, thẻ treo, hộp giấy...